© Webbplatsen skyddas av upphovsrättslagen. Innehåll och material tillhör Lennart Ledin om inte annat anges.
     För innehåll på länkade webbplatser ansvaras ej.

Välkommen...

till min hemsida. Här hittar du information om de intressen och hobbys som jag ägnar mig åt. Vem jag är framgår under menyn ”om mig”.

Eftersom politiken i Östersunds kommun och i Region Jämtland Härjedalen upptar en hel del av min tid så ingår även information från denna syssla på hemsidan. Du hittar även politiska inlägg på min blogg ”Ledins meningar”. Jag har även en face-book-sida www.facebook.com/lennart.ledin.

Mitt fotointresse tar sig uttryck i att en hel del egenhändigt tagna bilder publiceras här under flera av ämnena i menyn till vänster.


På bilden ovan ser du en vy över min hemstad Östersund sett från Frösön.

Biltema

Nytt och aktuellt

Lennart Ledin

Region Jämtland Härjedalen

Vi liberaler tar nu över styret tillsammans med centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna ocn miljöpartiet för  att STOPPA och VÄNDA den negativa utveck-lingen av Region Jämtland Härjedalen.

Vi liberaler hälsar gärna Biltema välkommen till Östersund men vi anser att trafiksituationen inte tillåter en etablering i Lillänge på den nu aktuella tomten vid E14-rondellen. Vi anser att Biltema ska placeras i Torvalla eller bortom Arenan vid korsningen E45/E14.